ARROW mobile zvyšuje bezpečnost a kvalitu služeb v rámci pravidelných školení

Říjen 2023 - ARROW mobile úspěšně dokončila další vlnu pravidelného školení zaměstnanců a řidičů v oblasti AETR (Evropská dohoda o pracovním čase řidičů silničních vozidel). Tato iniciativa reflektuje naši trvalou snahu o zlepšení kvality a standardu poskytovaných služeb. Jsme rádi, že naši zaměstnanci jsou dobře vyškoleni a informováni o aktuálních předpisech a bezpečnostních normách, což nám umožňuje udržovat vysoké standardy v našem odvětví.

Školení AETR