ARROW mobile obdržela status „Schválený agent“ dle zákona č.49/1997 sb.

Září 2012 - společnost ARROW mobile, jako první dopravní společnost v ČR, obdržela status „Schválený agent“ dle zákona č.49/1997 sb., Národního bezpečnostního programu a Annexu L17 ICAO, dále nařízení EP a rady ES 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.