O společnosti

Společnost ARROW mobile spol. s r.o. byla založena dne 30.července 1996.

V roce 2006 valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení svých činností do dvou středisek a to střediska investiční výstavby a engeneeringu a střediska dopravních služeb. 

Od roku 2007 byl zaveden Systém managementu kvality (QMS) na všechny prováděné činnosti na základě kterého byla společnost ARROW mobile v roce 2009 certifikována v rámci normy ISO 9001/2001, v roce 2010 podle nové normy ČSN ISO 9001/2009. Poslední recertifikace proběhla úspěšně na začátku roku 2013.

V roce 2008 se společnost ARROW mobile zúčastnila 1.ročníku programu celoevropské iniciativy Ecodrive.org podporované Evropskou komisí prostřednictvím programu Intelligent Energy Europe a obdržela certifikát „Dopravní společnost třídy A“.

V březnu 2011 obdržela společnost ARROW mobile jako první v ČR od společnosti LRQA prohlášení o shodě s požadavky TAPA TSR.

V září 2012 jako první dopravní společnost v ČR obdržela společnost ARROW mobile status „Schválený agent“ pod číslem RA CZ/RA/00016-01.

Valná hromada a vedení společnosti dbá, aby společnost ARROW mobile spol. s r.o. byla rozvíjena na základech korektnosti a profesionality ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, partnerům a akcionářům.

Cíle společnosti ARROW mobile spol. s r.o. jsou:

  • zvyšování spokojenosti zaměstnanců, klientů, dodavatelů a akcionářů
  • profesní a kvalitativní růst společnosti a zaměstnanců,
  • rozvíjení nových služeb společnosti, 
  • dosahování takového zisku, který zabezpečí naplňování cílů společnosti.