Doprava a spedice

Společnost ARROW mobile spol. s r.o. využívá moderní dopravní techniku reprezentovanou nákladními vozidly značky MERCEDES BENZ a MAN.

Naše vozidla jsou udržována ve velmi dobrém technickém stavu díky pravidelným servisním kontrolám ve značkových servisech MERCEDES BENZ, MAN, partnerském servisu ARROW system a díky vysoké péči našich zaměstnanců. 

Společnost ARROW mobile spol. s r.o. zajišťuje pro své zaměstnance pravidelná školení s cílem neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb a profesionality ve svém oboru. 

Společnost ARROW mobile spol. s r.o. je šetrná k našemu životnímu prostředí. V našem vozovém parku naleznete vozidla pouze s ekologickými motory stupně EURO 5 a EURO 6.

Naše dopravní a spediční kanceláře Vám nabízí:

 • 48 vlastních vozových jednotek a cca. 110 vozidel našich stálých dodavatelů  
 • export-import převážně do těchto států - DE, NL, B, L, A, SK, H, UK, F, I, RO, BG, E, PL
 • zajištění vnitrostátní přepravy po celé ČR 
 • výbava ADR pro přepravu nebezpečného zboží všech tříd vyjma třídy 1 a 7 (100% vozidel) 
 • vozidla v režimu TAPA TSR
 • z bezpečnostních důvodů 95% skříňových vozidel s vnitřní ložnou výškou až 3,03 m
 • plachtová vozidla vybavena bezpečnostní plachtou odolnou proti násilnému vniknutí 
 • vozidla značek Mercedes Benz s vlekem (38 palet EUR), Mercedes Benz Actros s návěsem (33 palet EUR), MAN TGX s návěsem doubledecker (s dvojitou podlahou pro přepravu až 66 palet EUR) a skříňová sóla 5t, 3t a dodávky
 • pro rychlou a okamžitou komunikaci vybavení mobilními telefony (100% vozidel) a sledovacím zařízením GPS (100% vozidel) 
 • pojištění odpovědnosti dopravce stanovené Úmluvou CMR
 • pojištění odpovědnosti dopravce při přepravě vnitrostátních zásilek
 • pojištění dle Montrealského protokolu pro přepravu leteckých zásilek v systému "RFS" 
 • pojištění kabotáže pro přepravy v rámci SRN