Rozšiřujeme pojištění vozového parku ARROW mobile

Prosinec 2012 - rozšiřujeme pojištění vozového parku ARROW mobile o pojištění kabotáže v rámci Spolkové republiky Německo.